Стандарт ISO 9001 – ключ до стабільного розвитку компанії


ISO 9001 – найбільш впізнавана система управління. Стандарт ISO 9001 був неодноразово переглянутий та змінений. Сьогодні орієнтація відбувається на редакцію 2015 року (ISO 9001:2015). Близько 200 країн світу прийняли цей стандарт за національний та застосовують його для підприємств, виробництв, інституцій та організацій у різних сферах діяльності.

Впровадження та сертифікація системи ISO 9001 – це визнання та підтвердження того, що процеси у вашому підприємстві працюють злагоджено. Це рівень, що дає перепустку на зовнішній ринок. Адже сертифікація системи управління якістю засвідчує дотримання конкретних принципів менеджменту та кращих світових практик.

Вимоги стандарту ISO 9001 окреслюють систематичний контроль над усіма заходами для забезпечення потреб і вимог клієнтів. Стандарт ISO 9001 написаний таким чином, що він може застосовуватись для кожного продукту або послуги.

Впровадження системи менеджменту якості демонструє організацію як стабільну, котра усвідомлює свою діяльність, цілі та місію, і має позитивний вплив на своїх клієнтів.

Україна обрала європейський шлях розвитку, тому, наявність міжнародного стандарту ISO 9001 в компанії українського походження буде достойно оцінено потенційними закордонними партнерами. Сертифікат, що підтверджує роботу системи управління менеджменту створить враження серйозної компанії, що відповідає за якість своєї роботи. Міжнародний сертифікат ISO 9001- важливий компонент для взаємної довіри і ділової співпраці.

Результати впровадження ISO 9001 для Вашої компанії:

  • Стабільний розвиток підприємства;
  • Виведення компанії на міжнародний рівень;
  • Можливість співпраці з іноземними компаніями та інвесторами;
  • Конкурентна перевага у маркетинговій діяльності;
  • Підвищення якості продукції чи послуги;
  • Розроблення документації на підприємстві;
  • Зниження невиробничих витрат;
  • Підвищення відповідальності персоналу;
  • Досягнення поставлених цілей.

Отримайте підтвердження відповідності системи менеджменту якості ISO 9001 від незалежного органу із сертифікації ІSОQAR Ltd. Сертифікація з ISOQAR Україна – це вагома заява про Вашу компанію на ринку України та Європи.