Стандарт ISO 22000 – висока якість продуктів харчування


Сертифікат ISO 22000 – це документ, який підтверджує, що в організації успішно функціонує система менеджменту якості продуктів харчування.

ІСО 22000 («Система управління безпекою харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга») використовується у міжнародній практиці та призначений для всіх типів компаній, які дотичні до харчової промисловості. Від виробників кормів, сировини, чи продуктів харчування до підрядників для роздрібної торгівлі та громадського харчування. Сюди ж відносяться і виробники упаковок, миючих засобів, устаткування тощо.

ІСО 22000 – це гармонізація систем менеджменту якості, екологічних систем та вимог системи ХАССП. Система управління безпекою харчових продуктів широко застосовується в усіх секторах продовольчого напрямку. Адже забезпечує постійне вдосконалення в управлінні менеджменту організації, допомагає аналізувати та управляти небезпечними факторами, поєднувати базові напрямки ХАССП. Впроваджена система ІСО 22000 включає в себе контроль небезпек, постійне вдосконалення процесів та безперервне поліпшення, управління взаємодією і системне управління.

У процесі впровадження системи часто виникають труднощі, до яких варто бути готовим. Та, подолавши їх, отримаєте успішний результат. Щоб, його досягнути потрібно:

  • Оцінити проблеми, які можуть виникнути як при впровадженні стандарту, так і при поєднанні вимог із уже існуючими документами;
  • Оцінити системи менеджменту, які вже функціонують, щоб визначити обсяг подальшої роботи;
  • Провести навчання фахівців у рамках конкретних особливостей підприємства;
  • Провести консультаційний аудит, після якого компанія зможе оцінити ступінь своєї готовності до представлення системи на сертифікацію.

Найбільш ефективно впровадження системи ISO 22000 проходить у тих компаніях, де вже працює стандарт ISO 9001.

Застосування та сертифікація ІСО 22000 допомагає компанії:

  • Розвивати систему управління безпекою продуктів харчування ( яка базується на принципах ІСО 9001);
  • Гарантувати безпечність продукції (застосування принципів ХАССП);
  • Підтвердити відповідність продукції до нормативних вимог та вимог споживачів (за рахунок виконання вимог з безпеки, встановлених у нормативних документах);
  • Створити та підтримувати позитивний імідж організації (який демонструватиметься задоволеністью споживачів та їхньою довірою до продукції).