Стандарт ISO 14001 – екологічний менеджмент на захисті навколишнього середовища


Сьогодні стандарт ІСО 14001:2004 чи не єдиний, який допомагає створити на підприємстві організаційну структуру, яка контролює втілення програм із захисту навколишнього середовища.

ІСО 14001 містить конкретні обов’язкові вимоги до систем екологічного менеджменту. Стандарт ІСО 14001 входить до серії документів екологічного менеджменту (ISO 14000, ISO 14004, ISO 14015, ISO 14020 та ін.). Вони, переважно, мають рекомендаційну та пояснювальну функцію, але пропонують конкретні рішення. Та, лише, на підставі відповідності ІСО 14001 підприємство може отримати сертифікат.

Впровадження та сертифікація системи ІСО 14001 у компанії – є показником забезпечення екологічної безпеки на виробництві. Це допомагає організації здобути високий рівень довіри, бути більш привабливою для залучення нових інвестиції, отримати більше партнерів для співпраці.

Для впровадження ІСО 14001 необхідно:

 • Оцінити вихідну ситуацію;
 • Знайти області дії системи екологічного менеджменту;
 • Розробити механізм впровадження системи;
 • Розробити цілі , завдання, та програми для їх досягнення;
 • Провести моніторинг;
 • Зробити внутрішній аудит системи екологічного менеджменту;
 • Проаналізувати систему з боку керівництва.

Переваги сертифікованої системи екологічного менеджменту:

 • Можливість отримати пріоритет на конкурсах і тендерах;
 • Мінімальні процентні ставки під час укладення страхувальних договорів ;
 • Спрощення процедури отримання дозволів, ліцензій та інших документів,
 • Можливість вивести свої товари на закордонні ринки (адже зарубіжні партнери частіше віддають перевагу контрагентам, що мають сертифікати ISO 9001 та ISO 14001);
 • Підвищення вартості основних фондів підприємства;
 • Вихід на ринок екологічно чистих продуктів.