Навчання ISO 14001:2015


Навчання по вимогах стандарту ISO 14001:2015

Курс призначений для людей, які хочуть отримати практичні навики та базове розуміння вимог стандарту ISO 14001:2015.

Курс базується на практичних знаннях. Вимоги стандарту будуть озвучені, роз’яснені, а також буде вказано якими способами їх можна їх виконувати в межах організації. По завершенні навчання буде проведено екзамен для оцінки розуміння учасників пройденого курсу.

Після успішного проходження екзамену учасники отримають сертифікати.

Тривалість: 1 день
Необхідний досвід: Не потрібно
Кількість працівників: Необмежено

Курс включатиме наступні елементи:

 • Що таке система екологічного менеджменту і основні принципи
 • Як система екологічного менеджменту може допомогти Вам в бізнесі
 • Огляд стандарту ІSO 14001:2015 та його переваги
 • Визначення та оцінка важливості екологічних аспектів
 • Постановка завдань
 • Ідентифікація основних вимог
 • Моніторинг та оцінка результатів для поліпшення екологічних і
 • природоохоронних стандартів
 • Комунікація і навчання
 • Створення та аналіз екологічної політики
 • Аварійні процедури

Переваги для учасників:

 • Набуття розуміння основних елементів системи екологічного менеджменту
 • Розуміння термінів та понять, які використовуються в стандарті та в повсякденній роботі згідно зі стандартом ІSO 14001:2015
 • Вивчення того, як використовувати інструменти для досягнення цієї мети
 • Здатність долати певні труднощі під час функціонування системи екологічного менеджменту.

Навчання для внутрішніх аудиторів по ISO 14001:2015

Курс призначений для тих, хто хоче отримати практичні знання про проведення аудиту системи екологічного менеджменту (СЕМ).

Крім того, учасники зможуть дізнатися, як представити план дій для аудиту, як написати звіт і надати письмові та усні рекомендації для керівництва компанії, так що звичка постійного вдосконалення стане повсякденною практикою в житті організації, а організація перевищуватиме мінімальні вимоги, встановлені стандартом та законодавством. Курс орієнтований на практичний підхід. По завершенні навчання буде проведено екзамен.

Після успішного проходження екзамену учасники отримають сертифікати внутрішнього аудитора.

Тривалість: 2 дні
Необхідний досвід: Рекомендується мати базові знання стандарту. Якщо учасник не знає вимог стандарту, рекомендується спершу пройти навчання щодо вимог стандарту ISO 14001:2015.
Кількість працівників: необмежено

Курс включатиме наступні елементи:

 • Що таке система екологічного менеджменту
 • Юридичні вимоги
 • Різниця між документами і системою управління документами
 • Записи, як необхідні докази в ході аудиту
 • Система ієрархії документів
 • Модель PDCA
 • Що таке аудит і як до нього підготуватися
 • Практичні заняття з проведення аудиту (групова робота)
 • Невідповідності і їх типи
 • Коригувальні заходи
 • Представлення результатів аудиту.

Переваги для учасників:

 • Розуміння елементів системи екологічного менеджменту
 • Завоювати довіру в плануванні та проведенні аудиту
 • Вчимося писати звіт після перевірки і представляти його вищому керівництву
 • Здатність повністю використовувати дані з внутрішнього аудиту в контакті із державними органами,
 • Зрозуміти переваги внутрішнього аудиту як для самої компанії, так і для клієнтів.